מטרות המרחב

המרחב הוא מודל של מרכז לחיים עצמאיים שמופעל בצפון כמרחב אזורי לחיים עצמאיים לאנשים בגליל העליון המופעל ע"י אנשים עם מוגבלות, למען אנשים עם מוגבלות ומשפחותיהם.

מטרות התכנית:

להעצים ולשפר את איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות במרחב ולקדם את שילובם בחברה בשוויון, כבוד ובמקסימום עצמאות.

1. העצמת יכולותיהם של אנשים עם נכויות ומוגבלויות, לסוגיהן השונים, ושילובם המירבי בקהילה, תוך הגדלת תחומי הבחירה והשליטה של כל אדם בחייו שלו וכמנוע לשינוי חברתי.

במסגרת זו מקדם המרחב ייעוץ עמיתים ופיתוח מסגרת תומכת לאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם. כמו כן יקדם המרחב ייעוץ בתחום אביזרי עזר לאנשים עם מוגבלות שיאפשר שילוב והסרת חסמים במטרה להביא לשילוב אמיתי של אנשים עם מוגבלות במרחב.

2. פיתוח שירותים מקדמי חיים עצמאיים בתחומי תעסוקה ופנאי, לרבות חברה, השכלה, תרבות וספורט. במסגרת זו מקדם המרחב מגוון הכשרות לחיים עצמאיים במסגרת של קורסים שונים להעצמה והכשרה של אנשים עם מוגבלות.

3. סיוע בהסרת חסמים תרבותיים ו/או בירוקרטיים ו/או פיזיים המקשים או מונעים שילוב בקהילה.

 

במסגרת זו מקיים המרחב גישורים במידת הצורך והדרכות שירות נגיש ברשויות מקומיות במרחב. המרחב אף יפעל לקידום הנגישות בין היתר בדרך של קידום ועידוד פעילויות מודעות בקרב הציבור במרחב, לשבירת סטיגמות ולשילוב אמיתי ונכון של אנשים עם מוגבלות במרחב כשווים, בכבוד ובמקסימום עצמאות.

עבור לתוכן העמוד