המרחב לחיים עצמאיים בגליל

המרחב לחיים עצמאיים בגליל
המרחב לחיים עצמאיים הוקם בסיוע מסד נכויות – ג'וינט ישראל, ממשלת ישראל, קרן משפחת רודמן, משרד הרווחה והמגבית המאוחדת לישראל בקנדה.
המרחב מנוהל ע"י הגב' נגה סיון ומר עופר מיכאלי באמצעות עמותת נגישות ישראל.
צור קשר: עופר מיכאלי:
offer_m@lehavot.org.il ,
נגה סיון: noga@aisrael.org

ידיעות על פעילות המרחב

ידיעות על פעילות המרחב

מטרות המרחב

מטרות המרחב

תיאור הפרויקטים

תיאור הפרויקטים

אודות המרחב

אודות המרחב

תמונות מפעילויות המרחב

תמונות מפעילויות המרחב

טור אישי: לאורה המרשלג

טור אישי: לאורה המרשלג

מרכזים לחיים עצמאיים

מרכזים לחיים עצמאיים

קישורים חיוניים

קישורים חיוניים
עבור לתוכן העמוד