המרחב לחיים עצמאיים בגליל

 המרחב לחיים עצמאיים בגליל המרחב לחיים עצמאיים הוקם בסיוע מסד נכויות – ג'וינט ישראל, ממשלת ישראל, קרן משפחת רודמן, משרד הרווחה והמגבית המאוחדת לישראל בקנדה.
 

המרחב מנוהל על ידי:

אודות המרחב

אודות המרחב

ידיעות על פעילות המרחב

ידיעות על פעילות המרחב

מטרות המרחב

מטרות המרחב

פעילות ה"מרחב לחיים עצמאיים בגליל העליון" 2019

פעילות ה"מרחב לחיים עצמאיים בגליל העליון" 2019

תמונות מפעילויות המרחב

תמונות מפעילויות המרחב

טור אישי: לאורה המרשלג

טור אישי: לאורה המרשלג

מרכזים לחיים עצמאיים

מרכזים לחיים עצמאיים

קישורים חיוניים

קישורים חיוניים

תיאור הפרויקטים

תיאור הפרויקטים
עבור לתוכן העמוד