המרחב לחיים עצמאיים בגליל

המרחב לחיים עצמאיים בגליל
המרחב לחיים עצמאיים הוקם בסיוע מסד נכויות – ג'וינט ישראל, ממשלת ישראל, קרן משפחת רודמן, משרד הרווחה והמגבית המאוחדת לישראל בקנדה.
המרחב מנוהל ע"י הגב' נגה סיון ומר עופר מיכאלי באמצעות עמותת נגישות ישראל.
צור קשר: עופר מיכאלי:
offer_m@lehavot.org.il ,
נגה סיון: noga@aisrael.org

אודות המרחב

אודות המרחב

ידיעות על פעילות המרחב

ידיעות על פעילות המרחב

מטרות המרחב

מטרות המרחב

פעילות ה"מרחב לחיים עצמאיים בגליל העליון" 2019

פעילות ה"מרחב לחיים עצמאיים בגליל העליון" 2019

תמונות מפעילויות המרחב

תמונות מפעילויות המרחב

טור אישי: לאורה המרשלג

טור אישי: לאורה המרשלג

מרכזים לחיים עצמאיים

מרכזים לחיים עצמאיים

קישורים חיוניים

קישורים חיוניים

תיאור הפרויקטים

תיאור הפרויקטים
עבור לתוכן העמוד