הצבעה בעזרת אדם אחר

 
 

ככלל, על אדם להצביע בכוחות עצמו. ואולם, אם אדם אינו מסוגל לבצע את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה לבדו בשל מוגבלות (פיזית, חושית, קוגניטיבית או אחרת), החוק מאפשר לו להסתייע במלווה. המלווה יכול לסייע למשל בכניסה לתא ההצבעה, בזיהוי האותיות, בהכנסת הפתק למעטפה וגם בעצם נוכחותו לצד האדם בעת ההצבעה.

פרטי האדם העוזר למצביע יירשמו בפרוטוקול וועדת הקלפי. כמו כן, האדם העוזר לו לא יהיה מנהל או עובד של מוסד שבו שוהה המצביע. בנוסף, אסור לאף אדם לעזור ליותר מאשר שני אנשים להצביע.

חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 - סעיף 75. אופן ההצבעה

(א) וכך מצביעים: בתא המסתיר את הבוחר מעיני זולתו, נותן הבוחר פתק הצבעה לתוך מעטפת ההצבעה שניתנה לו על ידי ועדת הקלפי; את המעטפה הוא מטיל לעיני ועדת הקלפי לתוך הקלפי.

(ב) מי שמחמת מחלה או מום אינו מסוגל לבצע את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה לבדו, רשאי להביא איתו מלווה, שפרטיו יירשמו בפרוטוקול, כדי לעזור לו בפעולת ההצבעה; ואולם המלווה –

(1) לא יהיה מנהל או עובד בית אבות או מוסד אחר שבו שוהה המצביע;

(2) לא ילווה ביום הבחירות יותר משני בוחרים.

(ג) התעורר ספק בדבר קיום התנאים שבסעיף קטן (ב) יכריע בו מזכיר ועדת הקלפי.

הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד