הצבעת אנשים עם מוגבלות בניידות

 
 

חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, קובע כי בכל יישוב יהיה לפחות מקום קלפי אחד שיש בו ואליו סידורי גישה והצבעה מתאימים לבוחרים המוגבלים בניידותם. ביישובים גדולים יהיה מקום קלפי נגיש אחד לפחות לכל 10,000 תושבים.

בבחירות לכנסת ה-21 יהיו כ-4,060 קלפיות שיש בהן ואליהן סידורי גישה והצבעה מתאימים לאנשים המוגבלים בניידות (גידול של למעלה מ-60% ביחס לבחירות לכנסת ה-20). אדם הרשום להצבעה באחת מקלפיות אלה והוא מוגבל בניידות, יוכל להצביע בהן בנוחות ככל יתר הבוחרים.

קלפיות נגישות מיוחדות

אדם שמפאת מצבו הגופני מוגבל בניידות והקלפי שבה הוא רשום אינה מוגדרת כנגישה, רשאי להצביע בכל מקום קלפי שנקבע על ידי ועדת הבחירות המרכזית כקלפי נגישה מיוחדת. בבחירות לכנסת ה-21 יהיו כ- 2,220 קלפיות נגישות מיוחדות בכל רחבי הארץ.

בהצבעה בקלפיות הנגישות המיוחדות יידרש הבוחר, אם מוגבלותו אינה ניכרת לעין או אם אין ברשותו תעודה המעידה על כך שהוא מוגבל בניידות, לחתום בפני מזכיר ועדת הקלפי על הצהרה כי הוא מוגבל בניידות. לתשומת לב הבוחרים - הצהרה שקרית היא עבירה פלילית, והיא ומעכבת את הצבעתם של בוחרים המוגבלים בניידותם ומקשה עליהם.

לאיתור קלפי נגישה מיוחדת לפי שם היישוב - לחצו כאן

בקישור הנ"ל ניתן גם להוריד קובץ עם הרשימה המלאה של כל הקלפיות הנגישות ברחבי הארץ

 

הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד