הצבעה נגישה

הצבעת אנשים עם מוגבלות בניידות

מידע על אופן ההצבעה + איתור קלפיות נגישות לאנשים עם מוגבלות בניידות לפי שם היישוב + קובץ עם הרשימה המלאה של כל הקלפיות הנגישות ברחבי הארץ

הצבעה בעזרת אדם אחר

בחירות בבתי חולים ובמוסדות לאנשים המוגבלים בניידות

מהי קלפי נגישה?

עבור לתוכן העמוד