הצבעה נגישה

הצבעה נגישה לאנשים עם מוגבלות בניידות

מידע על אופן ההצבעה + איתור קלפיות נגישות לאנשים עם מוגבלות בניידות לפי שם היישוב + קובץ עם הרשימה המלאה של כל הקלפיות הנגישות ברחבי הארץ

איתור כתובת ומיקום הקלפי

שאלת את עצמך, האם יש לי זכות הצבעה? / היכן אני אמור/ה להצביע? לרשותכם מגוון אמצעים לבדיקה: באינטרנט, בטלפון, במסרון ובפקס

מהי קלפי נגישה?

הצבעה בעזרת אדם אחר

בחירות בבתי חולים ובמוסדות לאנשים המוגבלים בניידות

חוקים ותקנות נגישות - בחירות

עבור לתוכן העמוד