61% מהגופים הציבוריים הגדולים עומדים השנה ביעד להעסקת אנשים עם מוגבלות

12/08/2021
 
 

נתונים חדשים אודות ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות בגופים ציבוריים גדולים: בשנת 2020, 61% (189) מהגופים הציבוריים ומהרשויות המקומיות עומדים ביעד להעסקת אנשים עם מוגבלות

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים מפרסמת נתונים חדשים ומעודכנים אודות הייצוג ההולם של אנשים עם מוגבלות בגופים ציבוריים גדולים בשנת 2020. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע כי גופים ציבוריים המעסיקים 100 עובדים לפחות, מחויבים לפעול להעסקה של לפחות 5% אנשים עם מוגבלות משמעותית כהגדרתה בחוק. אנשים עם מוגבלות נתקלים לא אחת בחסמים ובקושי להשתלב בשוק העבודה. החוק נועד לסייע בקידום העסקתם, ולפתוח עבורם את דלתות המעסיקים הגדולים.

מהנתונים עולה כי מבין 312 גופים ציבוריים גדולים:

  • 61% (189 גופים ציבוריים) עומדים ביעד ההעסקה של 5%,
  • 26% (82 גופים ציבוריים) עומדים ברמה בינונית (5%-3.5%),
  • 12% (39 גופים) עומדים ברמה נמוכה (3.5%-2%),
  • 1% (2 גופים ציבוריים) אינם עומדים ביעד כלל.


תרשים עוגה: התפלגות הנתונים שעלו מבדיקת 312
גופים ציבוריים גדולים


בין הגופים הציבוריים שעמדו ביעד העסקת אנשים עם מוגבלות, ברמה נמוכה: בנק ישראל, מוזיאון תל אביב לאומנות, מפעל הפיס, החברה לפיתוח ביתר עילית, החברה לחינוך תרבות ופנאי בחבל מודיעין והרשות לניירות ערך. כמו כן, המועצה הדתית מטה בנימין והמועצה המקומית קדומים אינם עומדים כלל ביעד ההעסקה המינימלי של אנשים עם מוגבלות זו שנה רביעית ברציפות.

הנתונים מעידים על כך כי על אף משבר הקורונה אשר השפיע בצורה משמעותית על שוק התעסוקה, שיעורי העמידה בייצוג ההולם נשמרו ואף ניתן לראות שיפור בנתונים כאשר פחות גופים נמצאים ברמת אי עמידה או ברמה נמוכה. כמו כן, מניתוח הנתונים עולה כי גם השנה נשמר המאזן החיובי כאשר 35 גופים ציבוריים עלו ברמת העמידה ביעד לעומת 31 גופים ציבוריים שירדו ברמת העמידה. זאת בהמשך לשנה שעברה, בה 40 גופים ציבוריים עלו ברמת העמידה ביעד לעומת 27 גופים שירדו ברמת העמידה.

גופים ציבוריים גדולים (המעסיקים מעל 100 עובדים)


 

2020

2019

2018

עמידה מלאה (5% ומעלה)

189

61%

189

60%

190

60%

רמה בינונית (3.5%–5%)

82

26%

82

26%

69

22%

רמה נמוכה (2%–3.5%)

39

12%

41

13%

46

15%

אי עמידה (2% ומטה)

2

1%

3

1%

11

13%

סך הכול

312

100%

315

100%

316

100%


למרות משבר הקורונה אשר השפיע בצורה משמעותית על שוק התעסוקה, שיעורי העמידה בייצוג ההולם נשמרו. אף ניתן לראות שיפור בנתונים, שכן פחות גופים נמצאים ברמת אי עמידה או ברמה נמוכה. כמו כן, מניתוח הנתונים עולה כי גם השנה נשמר המאזן החיובי כאשר
35 גופים ציבוריים עלו ברמת העמידה ביעד לעומת 31 גופים ציבוריים שירדו ברמת העמידה. זאת בהמשך לשנה שעברה, בה 40 גופים ציבוריים עלו ברמת העמידה ביעד לעומת 27 גופים שירדו ברמת העמידה.


רשויות מקומיות

בקרב הרשויות המקומיות, המהוות כ-72% מרשימת הגופים הציבוריים הגדולים (224 רשויות מתוך 312 גופים), נמצא כי:

  • 61% עומדות ביעד הייצוג ההולם,
  • 28% עומדות ברמה בינונית,
  • 10.5% עומדות ברמה נמוכה,
  • 0.5% לא עומדות ביעד.

כמו כן, בקרב המועצות האזוריות רק 49% עומדות ביעד הייצוג ברמה של עמידה מלאה, ובקרב המועצות המקומיות רק 55% עומדות ביעד באופן מלא. תצוין עלייה של 2 נקודות האחוז מ-53% בשנה החולפת ל-55% השנה, (4 מועצות מקומיות).

בין הרשויות המקומיות שעמדו ביעד העסקת אנשים עם מוגבלות, ברמה נמוכה: שוהם, קריית ארבע, כפר ורדים, עיריית בני ברק, תל שבע, מועצה אזורית עמק הירדן ומועצה אזורית חוף השרון.

רשויות מקומיות 2020


 

מועצות מקומיות

מועצות אזוריות

עיריות

סך הכול רשויות

אחוז העמידה ביעד

עומד ביעד
(5% ומעלה)

56

55%

23

49%

57

76%

136

61%

רמה בינונית
(3.5%–5%)

28

27%

20

43%

15

20%

63

28%

רמה נמוכה
(2%–3.5%)

17

17%

4

8%

3

4%

24

10.5%

לא עומד ביעד
(2% ומטה)

1

1%

0

0

0

0

1

0.5%

סך הכול

102

100%

47

100%

75

100%

224

100%אכיפה ופיקוח

על פי החוק, מעסיקים נדרשים לבצע שורה של פעולות לקידום הייצוג ההולם בקרב עובדיהם וביניהם מינוי ממונה תעסוקה שיהיה אמון על הנושא. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מקנה לנציבות סמכויות פיקוח ואכיפה, ומכוחן פועלת הנציבות כלפי הגופים שלא עמדו בחובותיהם על-פי החוק. בשנה החולפת הוציאה הנציבות מכתבי התראה ל-67 גופים שלא עמדו ביעד הייצוג ההולם ובנוסף לא מילאו את חובותיהם למנות ממונה תעסוקה ולהכין תכנית שנתית לקידום העסקתם של אנשים עם מוגבלות. רוב הגופים, להם הוצאו מכתבי התראה, מילאו את חובותיהם, ואילו ל-24 גופים שלא מילאו את ההנחיות במכתב ההתראה הוצא צו. בהמשך לפעולות האכיפה, כל הגופים הציבוריים שלא עמדו ביעד הייצוג ההולם הכינו תכנית שנתית ומינו ממונה תעסוקה.

דינה דומיניץ, נציבת שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (בפועל): "הנתונים המתפרסמים אודות נתוני הייצוג ההולם מעידים על כך כי גם בשנת הקורונה הקשה, אשר פגעה בכלל המועסקים במשק ובאנשים עם מוגבלות בפרט, גופים ציבוריים רבים הצליחו לשמור על שיעורי הייצוג ההולם וכ–35 גופים אף הצליחו להשתפר. עם זאת, הנתונים מעידים כי קיים עוד מקום לשיפור רב ולפעילות מוגברת מצד הגופים הציבוריים לקידום ההעסקה של עובדים חדשים ולשמירה על עובדים קיימים. הנציבות תמשיך לפעול כדי לאכוף את החוק בכל הקשור לייצוג ההולם ולמגר תופעות של הפליה ופערים בין אנשים עם מוגבלות לכלל האוכלוסייה, באמצעות כל הכלים שברשותה."

לרשימת המעסיקים הציבוריים הגדולים לפי עמידה ביעד הייצוג ההולם 2020 >

 

 

 

הדפס
עבור לתוכן העמוד