לרגל יום הברייל 2020: נתונים על מצב העיוורים בישראל

7/01/2020
 
 
יד על דף עם כתב ברייל

לרגל יום הברייל הבינלאומי חל ב-4.1 פרסם משרד העבודה והרווחה מידע ונתונים לגבי אוכלוסיית העיוורים המטופלת במשרד

מעל 1,000 מאובחנים עם עיוורון מדי שנה

 

♦ בישראל 23,182 נושאי תעודת עיוור, בהם 1,067 ילדים;

49 עיוורים משרתים כיום בצה"ל;

מוזיקה התגלתה כבעלת תרומה משמעותית לפיתוח יכולת מרחבית אצל ילדים עיוורים.

לרגל יום הברייל הבינלאומי משרד העבודה והרווחה מפרסם את סקירת העשור בתחום הטיפול בעיוורים.

תקציב השירות לעיוור

מדו"ח עולה כי תקציב השירות לעיוור גדל בעשור החולף ב41% - מכ-89 מיליון ₪ בשנת 2009 ל-125 מיליון ₪ בשנת 2018.

רוב התקציב (60%) שימש למימון הטבות לעיוור כמו דמי ליווי וסבסוד עזרי שיקום. רוב נושאי תעודת העיוור הם בגילאי 66+ (12,582) היות שהעיוורון הוא לרוב תופעה נרכשת.

המענה הניתן לילדים עיוורים הורחב מאוד בעשור האחרון - השירות בבתי התלמיד גדל ב-200 אחוז ומספר הילדים שקיבלו את השירות צמח ב127%.

שילוב של מוגבלויות

מהדו"ח עולה כי 440 מאובחנים סובלים משילוב של עיוורון וחירשות, כ-600 סובלים משילוב של עיוורון ומגבלות שכלית-התפתחותית ו-2,067 תעודות עיוור חדשות הונפקו בשנת 2019.


ילדים ונוער

מרבית הילדים עם עיוורון בגילאי 18-3 משולבים במסגרות החינוך הרגילות במקום מגוריהם.

ילדים אלה זקוקים לעיתים גם לפעילות בקבוצת השווים, על מנת לקבל מענה ספציפי לצורכיהם ולהרגיש חלק מקבוצה המתמודדת עם אתגרים דומים. מסיבה זו הוקמו בשיתוף עם משרד החינוך, בתי תלמיד.

בעשור האחרון, עלה מספר המשתתפים בבתי התלמיד ב-127% (327 ילדים בשנת 2018 לעומת 144 ילדים בשנת 2009).

החל משנת 2017 משתתף המשרד בתוכנית ייחודית להקניית השכלה מוזיקלית לילדים עיוורים כאשר לימודי מוזיקה תורמים לפיתוח היכולת המרחבית, מהווה כלי להפגת הבדידות, לבניית הביטחון העצמי והשתלבות חברתית.

גילאים בוגרים

לגילאים בוגרים צבר תאוצה בעשור האחרון מערך השילוב ההתנדבותי לשירות לאומי ולצבא וב-2018 שירתו 49 חיילים עיוורים בצבא ועוד 75 עיוורים התנדבו בשירות הלאומי

פותחו גם סדנאות ההכנה ללימודים אקדמאים עבור עיוורים שכן אחוז הנשירה של סטודנטים עם עיוורון גבוה מהממוצע.

בשנת 2017 נפתחה גם מכינה ראשונה לחיים בוגרים המיועדת לעיוורים מתחת לגיל 30.

מדובר בתהליך של הכנה המאפשרת לקראת חיים עצמאיים בקהילה במסגרתה הצעירים מתגוררים לתקופה של שנה אחת בדירה ולומדים להתנהל בעצמאות למרות מגבלות הראייה.

במקביל הם משרתים בצבא או בשירות הלאומי או עוברים הכנה לקראת לימודים אקדמאיים כשחלקם עובדים בשוק הפתוח.

התקדמות טכנולוגית

בעשור האחרון נפתחו שירותים חדשים ושופרו שירותים קיימים, כאשר ניתן דגש על הקניית אוריינות לשימוש בטכנולוגיות מתקדמות כולל טלפונים חכמים ועזרי הנגשה למחשב בהתאם למציאות הדיגיטלית בה אנו חיים.

התפתחות הטכנולוגיה והשימוש בה בחיי היום-יום בתעסוקה, בחברה ובפנאי באים לידי ביטוי בשירותים חדשים ובהנגשות חדשות ומתקדמות, בהם תיאור קולי בהצגות ובסרטים, קריאה עצמאית של תכתובות, משחקים מונגשים, יישומים לזיהוי שטרות כסף ואיתור חפצים ועוד.

לסיכום

ד"ר אילנה גלייטמן, מנהלת שירות ראיה, שמיעה וטכנולוגיה במשרד העבודה והרווחה:

"בעשור האחרון אנו עדים לשינויים משמעותיים בעולם ובישראל המשפיעים על השירות לאנשים עם מוגבלות בראייה - טכנולוגיה וטיפול רפואי מתקדם, תפיסות חברתיות על מקומם של אנשים עם מוגבלות בחברה ושינויים דמוגרפיים כגון גידול אוכלוסין והזדקנות האוכלוסייה.

מסגרת השירות מתבצעת בדיקת זכאות ל"תעודת עיוור" והנפקת התעודה המקנה זכויות ושירותים רבים ומגוונים במשרדי ממשלה שונים, ברשויות מקומיות ובארגונים. תכליתם של שירותים אלה היא להקנות לזכאים אפשרות לתפקוד עצמאי ובטיחותי עד כמה שניתן ולקדם את השילוב של האדם בכל תחומי החיים והחברה."

הדפס
עבור לתוכן העמוד