נתונים חדשים על אנשים עם מוגבלות בישראל 2019

3/12/2019
 
 
אנשים עם מוגבלות 2019 - נתונים סטטיסטיים נבחרים

לרגל היום הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות אשר חל ב-3 בדצמבר 2019, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מפרסמת נתונים סטטיסטיים על מצבם של אנשים עם מוגבלות בישראל

להלן מספר נתונים מתוך המצגת (מתוך אתר הנציבות)
למצגת המלאה לחצו כאן >>

שכיחות המוגבלות באוכלוסייה

בישראל חיים כיום כ-
1,493,100 אנשים עם מוגבלות, על פי נתוני מכון מאיירס-ג'וינט- ברוקדייל. בקרב גילאי 20 ומעלה יש כ-1,120,100 אנשים עם מוגבלות המהווים 20% מקרב כלל האוכלוסייה בגילאים אלו. מתוכם (גילי 20 ומעלה) כ- 458,900 איש עם מוגבלות חמורה (8% מכלל האוכלוסייה בגילאים אלו). וכן כ -661,200 איש עם מוגבלות מתונה (12% מכלל האוכלוסייה בגילאים אלו).


תחום התעסוקה

בשנים האחרונות קיימת מגמת עלייה מתמדת בשיעורי התעסוקה של אנשים עם מוגבלות. כיום, שיעור התעסוקה של אנשים עם מוגבלות עומד על
60% ואילו שיעור התעסוקה של אנשים עם מוגבלות חמורה עומד על 47%. זהו שיפור משמעותי, שכן שיעורי התעסוקה בקרב קבוצה זו עמדו בשנת 2011 על 32% בלבד. עם זאת, קיים עדיין פער ניכר בין אנשים עם מוגבלות לאנשים ללא מוגבלות שכן שיעור התעסוקה בקרב אנשים ללא מוגבלות עומד על 79%. אנשים עם מוגבלות נתקלים לא אחת בחסמים שנובעים מהפליה, סטיגמות והיעדר הזדמנויות הגורמים לקושי להשתלב בשוק העבודה. כך, שיעור האנשים העובדים במשרה מלאה בקרב אנשים עם מוגבלות חמורה הינו 35% וזאת לעומת 63% בקרב אנשים ללא מוגבלות. כמו כן, 33% מסך כל האנשים עם מוגבלות מרוויחים שכר הנמוך מ5000 ₪, לעומת 23% בלבד המרוויחים כך בקרב אנשים ללא מוגבלות. נתון מעניין נוסף הוא, שרק 18% מהאנשים עם מוגבלות סבורים כי תפקידם מאפשר קידום בעבודה, לעומת 39% מהאנשים ללא מוגבלות.

הפערים בתחום התעסוקה משליכים גם על הפערים בתחושת העוני, שכן
17% מהאנשים עם מוגבלות חמורה עדיין מדווחים על כך כי אינם מצליחים לכסות הוצאות חודשיות למזון, לחשמל, לטלפון ודומיהם. זאת - לעומת 5% בלבד מהאנשים ללא מוגבלות. בנוסף, 24% מקבוצת המוגבלות החמורה מעידים על כך שלעיתים קרובות חוו תקופות בחייהם שבהם חשו עוני. זאת, לעומת 10% בלבד בקרב אנשים ללא מוגבלות.

השנה פורסמו נתוני
2018 בנוגע למידת עמידתם של גופים ציבוריים גדולים ביעד ייצוג הולם של 5% הקבוע בחוק. גוף כזה שאינו עומד ביעד, חייב לנקוט פעולות שונות לקידום הנושא. הנתונים העדכניים מעידים על כך שכ-60% מהגורמים עומדים ביעד, 22% עומדים בו ברמה בינונית ביעד ו-18% עומדים ביעד ברמה נמוכה או בכלל לא.


תחום החינוך

בתחום השילוב בחינוך נצפתה מגמה שלילית לאורך השנים, כאשר על פי נתוני משרד החינוך אחוז הילדים המשולבים בשילוב פרטני בבתי ספר ירד מ– 61% בשנת
2012 ל 55% בשנת 2018, יחד עם זאת, נרשמה עליה בשיעור הילדים הלומדים בכיתות חינוך מיוחד נפרדות. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות סבורה כי קיים קשר בין נתוני השילוב בחינוך לבין נתוני ההשכלה של אנשים עם מוגבלות אשר מעידים על כך שרק ל 21% מהאנשים עם מוגבלות בגילאי העבודה תעודה אקדמית, וזאת לעומת 35% מהאנשים ללא מוגבלות. לעומת זאת, ל 43% מהם השכלה תיכונית ומטה (ללא תעודת בגרות) בלבד, לעומת 27% בקרב אנשים ללא מוגבלות.


תחום השימוש באינטרנט

בדו"ח הנוכחי, הופקו לראשונה נתונים אודות שיעור השימוש באינטרנט של אנשים עם וללא מוגבלות בחלוקה לשלוש קבוצות גיל שונות. מן הנתונים נראה כי בגילאי
20-34, אחוזי השימוש באינטרנט (בתחומים שנבדקו) של אנשים עם וללא מוגבלות כאחד, דומים מאוד. יותר מכך, בני 20-34 עם מוגבלות עושים שימוש גבוה יותר ברשתות החברתיות מאשר בני אותם הגילאים ללא מוגבלות. ככלל, עם העלייה בגיל, ישנה ירידה באחוזי השימוש באינטרנט לכלל האוכלוסייה. אולם בקבוצות הגילאים 35-64 וכן +65, הפער בגדל וניכר כי אחוזי השימוש באינטרנט של אנשים עם מוגבלות, נמוכים משמעותית מאחוזי השימוש באינטרנט של אנשים ללא מוגבלות באותה קבוצת הגיל.


אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: "הנתונים הסטטיסטיים שהפקנו מעידים על הקשיים הללו שאנשים עם מוגבלות נתקלים בהם, וממחישים שעדיין לא הגענו לחברת המופת שכולנו חולמים עליה. עם זאת, יש לציין כי בשנים האחרונות חל שיפור בנתונים, כאשר זו השנה השנייה ברציפות בה נמצא כי 60% מהאנשים עם מוגבלות מועסקים (לעומת 79% בקרב אנשים ללא מוגבלות). זהו שיפור משמעותי שנובע מפעילות ועבודה של כל הגורמים במשק. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תמשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותה על מנת למגר את ההפליה של אנשים עם מוגבלות ולהביא לשינוי של ממש במצבם."

 


למצגת המלאה לחצו כאן >>

הדפס
עבור לתוכן העמוד