נתונים על אנשים עם מוגבלות בשמיעה בישראל - מתוך הסקר החברתי 2015

לרגל יום השמיעה הארצי שחל ב-17 במאי, פרסמה הלמ"ס נתונים על אנשים עם ליקויי שמיעה בישראל, מתוך סקר חברתי 2015
21/06/2016
 
 
כף יד מאחורי אוזן

לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2015 בנושא

לקויי השמיעה בישראל, לרגל יום השמיעה הארצי

Selected Data from the 2015 Social Survey on

Persons with Hearing Impairment in Israel

 

לקות שמיעה בקרב בני 20 ומעלה

·         13% (כ-680 אלף נפש) מבני 20 ומעלה מתקשים בשמיעה במידה כלשהי.[1]

·         ל-10% (כ-547 אלף נפש) יש קושי מועט ול-2.5% (כ-131 אלף נפש) יש קושי רב או שאינם שומעים בכלל,
גם אם הם מרכיבים מכשירי שמיעה (בעלי לקות שמיעה חמורה).

·         שיעור המתקשים בשמיעה עולה עם הגיל - יותר ממחצית (52%) מבני 75 ומעלה מתקשים בשמיעה במידה כלשהי,
ול-19% יש קושי רב בשמיעה או שאינם שומעים בכלל.

·         שיעור בעלי השכלה נמוכה בקרב אנשים לקויי שמיעה, גדול יותר מאשר בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה.
בגיל 64-45 שיעור חסרי תעודת בגרות בקרב אנשים עם לקות שמיעה חמורה הוא 41%, לעומת 33% בקרב אנשים
ללא לקות שמיעה חמורה.

·         בגילי העבודה העיקריים (54-24), שיעור המועסקים בקרב אנשים עם לקות שמיעה חמורה הוא 75%
(79% בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה).

·         בגיל 64-45, 13% מאנשים עם לקות שמיעה חמורה חשים בדידות לעתים קרובות, לעומת 6% בקרב
אנשים ללא לקות שמיעה.

·        בגיל 64-45, אנשים עם לקות שמיעה חמורה אינם מרוצים מחייהם בשיעור הגדול פי שניים לעומת אנשים
ללא לקות שמיעה (20% לעומת 11%, בהתאמה).


 

הסקר החברתי מספק מידע על תנאי החיים ועל רווחת האוכלוסייה בישראל, בתחומים מגוונים: דיור, השכלה, תעסוקה, מצב כלכלי
ועמדות בנושאים שונים.

לרגל יום השמיעה הארצי שחל ב-17 במאי, פורסמו נתונים על לקויי שמיעה בישראל, מתוך סקר חברתי 2015. הסקר החברתי כולל
פרק בנושא בריאות ותפקוד יומיומי ובו שאלה על קושי בשמיעה. הנתונים מבוססים על דיווח עצמי של המשיבים על השאלה: האם יש
 
לך קושי לשמוע? (גם בזמן שמרכיב מכשיר שמיעה). אפשרויות התשובה: 1. אין קושי; 2. יש קושי מועט; 3. יש קושי רב; 4. לא שומע
בכלל.
אלה שהשיבו 2, 3, או 4 הוגדרו כאנשים עם לקות שמיעה כלשהי, אלה שהשיבו 3 או 4, הוגדרו כאנשים עם לקות שמיעה חמורה.

נתוני הסקר החברתי מאפשרים להשוות בין אנשים לקויי שמיעה לכלל האוכלוסייה במגוון נושאים.
להפקת עיבודים נוספים ניתן להשתמש במחולל הלוחות של הסקר החברתי, באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 


 

היקף לקות השמיעה בישראל בקרב בני 20 ומעלה

 

13% (כ-680 אלף נפש) מבני 20 ומעלה מתקשים בשמיעה במידה כלשהי. ל-10% (כ-547 אלף נפש) יש קושי מועט ול-2.5%
(כ-131 אלף נפש) יש קושי רב או שאינם שומעים בכלל (לקות שמיעה חמורה).[2]

שיעור המתקשים בשמיעה עולה עם הגיל: 5% מבני 20–44 מתקשים בשמיעה במידה כלשהי, 14% מבני 64-45, 29% מבני
65–74. כמחצית (52%) מבני 75 ומעלה מתקשים בשמיעה במידה כלשהי, ול-19% יש קושי רב או שאינם שומעים בכלל. גברים
מתקשים בשמיעה יותר מנשים בכל קבוצות הגיל (תרשים 1).

 

        תרשים 1 - בני 20 ומעלה עם לקות שמיעה כלשהי, לפי מין, גיל, 2015 

לנתוני תרשים 1 >>


השכלה

 

בכל קבוצות הגיל, שיעור בעלי השכלה נמוכה (חסרי תעודת בגרות), גדול יותר בקרב אנשים המתקשים בשמיעה, מאשר
בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה. בגיל 64-45 שיעור
חסרי תעודת בגרות בקרב לקויי השמיעה הוא 41%, לעומת
33% בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה. בגיל 64-45, רבע (25%) מהאנשים עם לקות שמיעה חמורה הם
בעלי
תעודה אקדמית
לעומת שליש (33%) מאנשים שאינם לקויי שמיעה.

 


תעסוקה

שיעור המועסקים בקרב לקויי שמיעה נמוך יותר מאשר בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה, בכל קבוצות הגיל ובמיוחד בגילים
המבוגרים. בגילי העבודה העיקריים (25–54) שיעור המועסקים בקרב אנשים עם לקות שמיעה חמורה הוא 75%
(79% בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה). בגילי 64-55, כשני שלישים (63%) מקרב האנשים עם לקות שמיעה חמורה אינם
מועסקים, לעומת כשליש (34%) בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה (תרשים 2).

      

      תרשים 2 - בני 25–64, לפי גיל, מצב השמיעה ומצב תעסוקה, 2015

 
* בלתי מועסקים או שאינם בכוח העבודה.
לנתוני תרשים 2


 

תחושת בדידות

בכל קבוצות הגיל לקויי שמיעה חשים בדידות יותר מאשר אנשים שאינם לקויי שמיעה. בגיל 20–64 אנשים עם לקות שמיעה
חמורה חשים בדידות לעתים קרובות, בשיעור הגדול פי שניים וחצי לעומת אנשים שאינם לקויי שמיעה (13% לעומת 4%, בהתאמה).

20% מהאנשים עם לקות שמיעה חמורה בני 20–64 חשים שאין להם למי לפנות בשעת משבר או מצוקה, לעומת 7% בקרב
אנשים ללא לקות שמיעה חמורה החשים כך. ל-16% מבני 20–64 עם לקות שמיעה חמורה אין קשרים עם חברים,
לעומת 8% בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה.

 

שביעות רצון מהחיים

אנשים עם לקות שמיעה פחות מרוצים מחייהם ופחות אופטימיים ביחס לעתידם, מאנשים שאינם לקויי שמיעה. בגיל 64-20,
76% מלקויי השמיעה מרוצים מחייהם, לעומת 90% ממי שאינם לקויי שמיעה. לקויי שמיעה אינם מרוצים מחייהם, בשיעור הגדול
פי שניים וחצי ממי שאינם לקויי שמיעה (24% לעומת 10%, בהתאמה). 

בגיל 64-20, 56% מהאנשים עם לקות שמיעה חמורה חושבים שחייהם יהיו טובים יותר בעתיד, ו-17% חושבים שחייהם יהיו
פחות טובים, לעומת 65% ו-6% בהתאמה בקרב מי שאינם לקויי שמיעה.


הון חברתי

הנושא השנתי בסקר חברתי 2014 היה הון חברתי, במסגרתו נשאלו הנדגמים על מספר בני משפחה וחברים קרובים שאליהם
הם חשים קרבה, ושאליהם הם יכולים לפנות בכדי לדבר בעניינים אישיים, או לקבל עזרה. 9% מהאנשים עם לקות שמיעה חמורה
דיווחו שאין להם בכלל בני משפחה שאליהם הם חשים קרבה, ו-44% השיבו שאין להם חברים קרובים בכלל
(לעומת 3% ו-15% בהתאמה בקרב מי שאינם לקויי שמיעה).

62% מהאנשים עם לקות שמיעה חמורה דיווחו שהם "מרוצים מאוד" או "מרוצים" מהקשר שלהם עם חבריהם, לעומת 87% בקרב
אנשים ללא לקות שמיעה.

15% מבעלי לקות שמיעה חמורה בגיל 64-20 דיווחו שהם חשים שלעתים מתייחסים אליהם כאל אדם לא הגון, לעומת 7%
שדיווחו כך בקרב מי שאינם לקויי שמיעה.

כתשובה לשאלה: אם בן משפחה קרוב שלך היה מתחתן עם אדם עם מוגבלות האם היית מקבל זאת? 73% מהאנשים עם לקות
שמיעה חמורה השיבו בחיוב לעומת 81% בקרב אנשים ללא לקות שמיעה חמורה.

 

לקט נתונים בנושא האנשים לקויי השמיעה בישראל
לרגל יום השמיעה הארצי

 

לקות שמיעה בקרב בני 20 ומעלה

13% מתקשים בשמיעה במידה כלשהי

2.5% יש קושי רב או אינם שומעים כלל 


לקות שמיעה בקרב בני 75 ומעלה

52% מתקשים בשמיעה במידה כלשהי

19% יש קושי רב או אינם שומעים כלל

 

 בקרב 64-45 עם לקות שמיעה חמורה

41% חסרי תעודת בגרות - לעומת 33% בקרב אנשים ללא לקות שמיעה

20% אינם מרוצים מהחיים - לעומת 11% בקרב אנשים ללא לקות שמיעה

13% חשים בדידות לעתים קרובות - לעומת 6% בקרב אנשים ללא לקות שמיעה 

מועסקים בגילי העבודה העיקריים (54-24)

75% - לעומת 79% בקרב אנשים ללא לקות שמיעה

 
 

 

למידע נוסף:

 

דף הסקר החברתי באתר הלמ"ס

שאלון הסקר החברתי 2015

מחולל הלוחות – הסקר החברתי
[1] שיעור האנשים באוכלוסייה עם לקות שמיעה גבוה יותר בפועל, מכיוון שהנתונים לא כוללים דיירי מוסדות טיפוליים וסיעודיים,
שלא נכללו בסקר, וכן נדגמים שלא יכלו להתראיין לסקר בשל מוגבלות השמיעה שלהם.

 

[2] שיעור האנשים באוכלוסייה עם לקות שמיעה גבוה יותר בפועל, מכיוון שהנתונים לא כוללים דיירי מוסדות טיפוליים וסיעודיים,
שלא נכללו בסקר, וכן נדגמים שלא יכלו להתראיין לסקר בשל מוגבלות השמיעה שלהם.

הדפס
עבור לתוכן העמוד