לקט נתונים על אוכלוסיית לקויי השמיעה בישראל

27/05/2013
 
 
לוגו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

נתונים על אוכלוסיית לקויי השמיעה בישראל, מתוך הסקר החברתי 2012 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הסקר החברתי כולל פרק בנושא בריאות ותפקוד יומיומי ובו שאלות על קשיים בשמיעה.

נתוני הסקר החברתי מאפשרים להשוות בין אנשים לקויי שמיעה לכלל האוכלוסייה במגוון נושאים. להפקת עיבודים נוספים ניתן להשתמש במחולל הלוחות של הסקר החברתי, הנמצא באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בקרב בני 20 ומעלה:

כ-14% (כ-698 אלף נפש) מבני 20 ומעלה מתקשים בשמיעה במידה כלשהי, 15% מהגברים ו-13% מהנשים.

11% (כ-567 אלף נפש) מתקשים קושי מועט ו- 3% (כ-130 אלף נפש) מתקשים קושי רב, או אינם שומעים בכלל, גם בזמן שהם מרכיבים מכשירי שמיעה (בעלי לקות שמיעה חמורה).

לקות השמיעה עולה עם הגיל: יותר ממחצית (55%) מבני 75 ומעלה מתקשים בשמיעה במידה כלשהי,

19% מבני 75 ומעלה מתקשים קושי רב בשמיעה או אינם שומעים בכלל.

בגילי 64-45 שיעור המועסקים בקרב אנשים עם לקות שמיעה חמורה הוא 64%, לעומת 74% בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה.

בגיל 65 ומעלה, אנשים עם לקות שמיעה חמורה חשים בדידות לעיתים קרובות בשיעור גבוה פי שניים מהשיעור בקרב אנשים ללא לקות שמיעה (26% לעומת 13% בהתאמה).

בגיל 65 ומעלה, שיעור האנשים בעלי לקות שמיעה חמורה שאינם מרוצים מחייהם, הוא פי שניים מהשיעור בקרב אנשים ללא לקות שמיעה (36% לעומת 18% בהתאמה).

היקף לקות השמיעה בישראל – בני 20 ומעלה:

כ- 14% (שהם כ- 698 אלף נפש) מהאוכלוסייה בגיל 20 ומעלה מתקשים בשמיעה במידה כלשהי, כולל אלה המתקשים בזמן שהם מרכיבים מכשיר שמיעה. כ- 11% (כ-567 אלף נפש) מתקשים קושי מועט וכ- 3% (כ- 130 אלף נפש) מתקשים קושי רב, או אינם שומעים בכלל (לקות שמיעה חמורה).

15% מהגברים ו- 13% מהנשים מתקשים בשמיעה במידה כלשהי. 12% מהגברים ו-11% מהנשים מתקשים במידה מועטה, 3% מהגברים ו- 2.5% מהנשים מתקשים קושי רב או לא שומעים בכלל.

לקות השמיעה עולה עם הגיל: 5% מבני 20- 44, כשישית (16%) מבני 45- 64, כשליש (31%) מבני 65- 74 ויותר ממחצית (55%) מבני 75 ומעלה מתקשים בשמיעה במידה כלשהי. 19% מבני 75 ומעלה מתקשים קושי רב בשמיעה או אינם שומעים בכלל.

השכלה:

בכל קבוצות הגיל, שיעור בעלי השכלה נמוכה (ללא תעודת בגרות), גדול יותר בקרב אנשים לקויי שמיעה, מאשר בקרב אנשים ללא לקות שמיעה: בגילי 20- 44 שיעור חסרי תעודת בגרות בקרב לקויי השמיעה הוא 43%, לעומת 28% בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה. בגילי 65- 74 שיעור בעלי תעודה אקדמית כמעט פי שניים בקרב אנשים ללא לקות שמיעה לעומת אנשים לקויי שמיעה (29% לעומת 15% בהתאמה).

תעסוקה:

שיעור המועסקים בקרב אנשים עם לקות שמיעה נמוך מאשר בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה, במיוחד בקרב מבוגרים. בגיל 64-45 שעור המועסקים בקרב אנשים עם לקות שמיעה חמורה הוא 64% לעומת 74% בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה.

תחושת בדידות:

בכל קבוצות הגיל אנשים עם לקות שמיעה חשים בדידות יותר מאשר אנשים שאינם לקויי שמיעה. בגיל 65 ומעלה אנשים עם לקות שמיעה חמורה חשים בדידות לעיתים קרובות בשיעור כפול מאשר אנשים ללא לקות שמיעה (27% לעומת 14%).

16% מבעלי לקות שמיעה חמורה בני 45- 64 חשים שאין להם למי לפנות בשעת משבר או מצוקה, לעומת 11% בקרב אנשים ללא לקות שמיעה החשים כך. ל- 31% מבני 65 ומעלה עם לקות שמיעה חמורה אין קשרים עם חברים, לעומת 18% בקרב בני אותה קבוצת גיל שאינם לקויי שמיעה.

שביעות רצון מהחיים:

אנשים עם לקות שמיעה פחות מרוצים מחייהם ופחות אופטימיים ביחס למצבם בעתיד לעומת אנשים שאינם לקויי שמיעה. 19% מקרב אנשים עם לקות שמיעה כלשהי מרוצים מאד מחייהם, לעומת 34% בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה. בגיל 65 ומעלה, שיעור האנשים בעלי לקות שמיעה חמורה שאינם מרוצים מחייהם, כפול מאשר בקרב אנשים ללא לקות שמיעה (36% לעומת 18% בהתאמה).

למידע נוסף בדף הסקר החברתי בלמ"ס - לחצו כאן 

הדפס
עבור לתוכן העמוד