נתונים סטטיסטיים על אזרחים עם מוגבלות במדינת ישראל
31/08/2010
 
 

נתונים סטטיסטים על אזרחים עם מוגבלות במדינת ישראל
 דצמבר 2009

 נתונים אלו עולים מתוך סקר של משרד הבריאות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס):

• בישראל חיים כיום 720 אלף אנשים עם מוגבלות, המהווים 18% מכלל האוכלוסייה בישראל בגילאי 20-64.

מתוכם, 395 אלף דיווחו כי המוגבלות מפריעה להם בתפקוד היומיומי בעוד ש 250 אלף דיווחו כי המוגבלות מפריעה להם מאוד.

• 76% מהאנשים עם מוגבלות סובלים מבעיה באברים הקשורים לתנועה.
• 38% לקויי שמיעה או ראייה.
• 37% בעיות במערכת הלב והנשימה.
• 39% סובלים משלוש בעיות או יותר.

• תכונות סוציו דמוגרפיות:

 - כחמישית מהנשים מדווחות על מגבלות בתפקוד היום יומי, לעומת 16% מהגבים. כמוכן מוגבלות בתפקוד היום יומי שכיחה יותר אצל הערבים (24%) מאשר אצל היהודים ואחרים (17%).

 - שיעור אנשים עם מוגבלות בקרב יהודים ילידי אסיה-אפריקה גבוה כמעט פי שלוש מזה של ילדי ישראל 31%, לעומת 11%.

 - בקרב בעלי השכלה של עד 9 שנות לימוד, שיעור האנשים עם מוגבלות הינו 40%, ואילו בקרב בעלי 13 שנות לימוד ומעלה הוא נמוך פי שלושה 12%.

 - בקרב האנשים הגרים ביישובים ברמה חברתית – כלכלית נמוכה, שיעור האנשים עם מוגבלות הינו 24%,כמעט פי שניים לעומת הגרים ביישובים ברמה כלכלית-חברתית מבוססת 13%. 

 - השכלתם של אנשים עם מוגבלות חמורה הינה נמוכה משמעותית מהשכלתם של אנשים ללא מוגבלות. רק כ-12% מהאנשים עם מוגבלות חמורה הינם בעלי תעודת בגרות, בהשוואה לשיעור כמעט כפול  בקרב אנשים ללא מוגבלות (23.5%). ממוצע שנות הלימוד של אנשים עם מוגבלות חמורה עומד על 9.3 שנים בהשוואה ל 12.9 שנים בקרב אנשים ללא מוגבלות.

• שיעור התעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלות חמורה הינו נמוך מאוד ועומד על 30%, ביחס ל 71% בקרב אנשים ללא מוגבלות. שיעור התעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלות חמורה בעלי תפקוד חלקי עומד על 20.5% ובקרב בעלי התפקוד המועט על 10.7% בלבד.

• 15% מהאנשים עם מוגבלות חמורה הינם עובדים בלתי מקצועיים, בהשוואה ל 7% בלבד בקרב עובדים ללא מוגבלות. רק כ 12% מהאנשים עם מוגבלות חמורה הינם בעלי משלחי יד אקדמיים וניהוליים, בהשוואה ל כ 22% בקרב עובדים ללא מוגבלות.

• ממוצע השכר של אנשים עם מוגבלות חמורה עמד על  4500 ₪ לחודש, סכום הנמוך ב 2000 ₪ מממוצע השכר של אנשים ללא מוגבלות.

• אותרו כ-700 עמותות שמטרתן לסייע לאנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים. במסגרת סקר מיוחד אותו ערך מנהל מחקר וכלכלה, רואיינו 259 עמותות, מהן 127 עוסקות בקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות, במקביל לתחומי פעילות אחרים כגון חינוך ופנאי.

• כ-7530 ארגונים מעסיקים עובדים עם מוגבלות המהווים כ 5% מכלל העסקים בישראל המעסיקים לפחות שכיר אחד.

• בממוצע כל עסק העסיק כ 1.6 עובדים עם מוגבלות ובסה"כ מספר האנשים עם מוגבלות העובדים בעסקים נאמד ב כ 12 אלף איש. 80% מהעובדים הללו כבר היו בעלי מוגבלות בעת שהתקבלו לעבודה והיתר הפכו לבעלי מוגבלות במהלך עבודתם.

• 30% מההתאמות במקום העבודה שאושרו הן עבור מוגבלות בניידות [4] ; 28% הן עבור מוגבלות בשמיעה; 16% עבור מוגבלות פיזית; 14% עבור כבדי ראיה ועיוורים והיתר הן התאמות עבור אנשים עם מוגבלות נפשית או לקות למידה.

• מרבית העובדים הניגשים להליך התאמת השכר הם בעלי מוגבלות שכלית (37.4%) או נפשית (36.1%). היתר הינם בעלי מוגבלות בריאותית (7.8%), פיזית (7.1%), חושית (3.8%), תקשורתית (1.3%) או בעלי לקות למידה (5.7%).

• 13% מקרב אנשים עם מוגבלות שאינם עובדים או שהם עצמאים דיווחו כי בעת חיפוש עבודה נדחו בשל מוגבלותם.

• 96% מהישראלים סבורים כי חובתה ואחריותה של המדינה לעזור במציאת עבודה לאנשים עם מוגבלות.

הדפס
עבור לתוכן העמוד