תכנון המס בפריסת מענקים ופיצויים אצל נכים
14/06/2007
 
 
הגדל

תכנון המס בפריסת מענקים ופיצויים אצל נכים. עוזי שוחט, עו"ד ורו"ח*.

לאחרונה ניתן פסק דין תקדימי ביחס להשלכות המס בקבלת מענק פרישה אצל נכים 100%, המהווה אבן דרך בתכנון המס בעת קבלת מענקים למיניהם, הפרשי שכר ופיצויי פיטורין על ידי נכים.

בית המשפט המחוזי בתל אביב, על ידי כב' השופט אלטוביה מגן, קבע ביום 31.05.07, כי יש לאמץ מדיניות מס מקלה בכל הקשור למיסוי מענק פרישה של נכים בשיעור 100%.

בכך התקבל במלואו ערעור של נכה 100%, אשר יוצג על ידי כותב מאמר זה ואשר ביקש לפרוס את מענק הפרישה שקיבל על פני 6 השנים שלאחר הפרישה, תוך מתן מלוא הפטור על הכנסותיו בכל אחת בשנות הפריסה. מאחר שהפטור לנכה עומד כיום על כחצי מיליון ₪ לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, משמעות קבלת הערעור היא פטור ממס על כ- 3 מיליון ₪ מתוך מענק הפרישה.

כב' השופט א' מגן דחה את הפרשנות המצמצמת של הפטור לנכה על ידי רשות המסים בועדת הפסיקה 7, שהיא הערכאה העליונה ביותר ברשות המסים, שם נקבע שהפריסה הינה טכנית-חישובית בלבד, וקיבל את עמדת המערער, כי "פירוש זה אינו מתקבל על הדעת" הואיל ו"לו ביקש המחוקק לצמצם את תחולת הפטור, היה עושה זאת במפורש". עוד נפסק, כי יש לסווג מענק פרישה כ"הכנסה מיגיעה אישית" לכל דבר ועניין, והוא "בר פריסה". את הפריסה ניתן לבצע "לשש שנות מס לאחור או לשנים עתידות לבוא" כשהוא חוזר ומדגיש את התכלית שביסוד הפטור לנכה.

עוד נפסק שיש לסווג את מענק הפרישה כהכנסה פירותית ולא כהכנסה הונית, ויש שוני רב בין פריסתו של מענק הפרישה על פני מספר שנות מס לבין פריסה של רווח הון או של שבח מקרקעין. בעוד שפריסת רווח ההון ושבח המקרקעין מצומצמת לעניינים מסוימים בלבד, פריסת מענק הפרישה איננה מצומצמת, ויש ליתן למנגנון ביזור ההכנסה על פני 6 שנים קדימה "את המשמעות הרחבה שלו".

לסיום נפסק, כי "אין לחסום דווקא את מי שהוכר כנכה 100% לצורך סעיף 9(5) שלא יוכל להינות מתקרת הפטור במסגרת המנגנון המתקן, הוא מנגנון הביזור שבסעיף 8(ג)(3) לפקודה".

נימוק נוסף של בית המשפט המחוזי הוא, שכאשר עסקינן בפטור עם מגבלת תקרה, מדובר למעשה במדרגת מס בעלת שיעור אפס, וגם מסיבה זו אין לשלול את מדרגת המס הנ"ל מהנכה בכל אחת משש שנות הפריסה.

לאור האמור לעיל הערעור התקבל במלואו ונפסק שיש לבצע את חישוב המס כפי שנטען על ידי ב"כ המערער, תוך פריסת המענק על פני 6 שנים קדימה ומתן הפטור ממס לנכה לגבי כל אחת משנות הפריסה. כמו כן חויבה רשות המסים בהוצאות בסכום של 25,000 ₪ ומע"מ כדין. (פסק דין מיום 31.05.07 בעמ"ה 1017/06 שרל שבטון נ' פקיד שומה ת"א 5; ב"כ המערער עו"ד עוזי שוחט; ב"כ המשיב עו"ד אנגלרד).

המשמעות של פסק הדין היא, כי שתכנון מס נבון עשוי להפחית משמעותית את נטל המס בקבלת מענקי פרישה, הפרשי שכר וכו' על ידי נכים.

לאור פסק הדין ניתן כמובן להגיש בקשות לתיקון שומות למפרע, וזאת בכפוף לעמידה בתנאים הדרושים לתיקון שומה.

* הכותב הינו  עו"ד ורו"ח. מומחה למיסים לרבות; מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף, מכס וחוקי העידוד. עוסק בתכנוני מס, מתן חוות דעת, ייצוג בפני רשויות המס ובבתי המשפט, הן בתחום האזרחי והן בתחום הפלילי. עוסק בנדל"ן ובליטיגציה בתחום האזרחי - מסחרי. (ליצירת קשר: 03-6099899; uzi@israelitax.com)
       

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד