מי פטור מהנגשת אתר אינטרנט?

6/03/2019
 
 
אייקון נגישות על מקש מקלדת

מדינת ישראל מובילה את מהפיכת נגישות אתרי אינטרנט ואפליקציות בעולם

הנגשת אתרי אינטרנט ואפליקציות מיועדת לאפשר לאנשים עם מוגבלות וקשישים להשתמש לעשות בהם שימוש באופן נוח, נגיש ושוויוני למרות ועל אף מוגבלותם.

מאחר ואחוז המתקשים בשימוש במדיות אלה מוערך ב 30% ויותר מהמשתמשים, הנגשה זו טובה הן חברתית והן עסקית. הן לבעל האתר והן למשתמשים.

בישראל כל אתר אינטרנט או יישום (אפליקציה) להיות נגישים במסגרת תקנות נגישות לשירות וההנגשה עצמה לפי תקן עולמי wcag 2.0

ואם הם מספקים "שירות ציבורי" כהגדרתו בחוק שוויון או "מידע אודות השירות הציבורי".

שירות ציבורי מוגדר בשני תנאים:

1. רשום ברשימת התוספת השנייה לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות כגון: שירות מסחר, בריאות, תרבות, בידור, תיירות, רווחה, פיננסי, ספורט ועוד. או שירות הניתן על ידי גוף ציבורי כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון כגון: משרד ממשלתי, רשות מקומית, כנסת ועוד או שירות הניתן במקום ציבורי כאשר ישנה הפנייה לרשימה המפורטת בתוספת הראשונה לחוק שוויון כגון: משרדים, בתי קולנוע, מסעדות, חנויות, בנקים, מרפאות ועוד (וראו בהרחבה בתוספת הראשונה לחוק שוויון)

2. השירות מיועד לכלל הציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו.

אין ספק שבמסגרת ההגדרה של "שירות ציבורי" נכללים מרבית אתרי האינטרנט בישראל המספקים שירות.

לאור העובדה שהנגשת שירותי אינטרנט אינה משימה של מה בכך, ועשויה לעיתים להשית הוצאות כבדות על החייב, באין טכנולוגיה נגישה וזולה, נקבעו בתקנה 35 מספר פטורים והקלות שהורחבו באופן משמעותי ברביזיה. להלן כלל הפטורים בתקנה :

פטורים כלכליים

1. חייב שהוא אחד מאלה יהיה פטור באופן גורף מהנגשת אתר האינטרנט או היישום:

  • עוסק פטור לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;
  • חייב שהמחזור השנתי הממוצע שלו אינו עולה על 100,000 ₪ .

2. חייב שהמחזור השנתי הממוצע שלו אינו עולה על 300,000 ₪ יהיה פטור באופן גורף מהנגשת אתר האינטרנט או היישום באופן זמני עד ליום 26 באוקטובר 2020.

לאחר מועד זה, יהיה על החייב לבחון אם חל לגביו פטור ה"מליון ₪" כמפורט להלן.

3. חייב אשר המחזור הממוצע שלו אינו עולה על 1,000,000 ₪ פטור מהנגשת אתר האינטרנט או היישום רק אם התקיימו לגביו כל התנאים הבאים:

  • אתר האינטרנט או היישום הופעל לפני ה- 26 באוקטובר 2017.
  • דרכי ההתקשרות עם החייב לצורך קבלת שירות מפורסמות באופן נגיש בשירות האינטרנט שלו או של גורם אחר המפרסם פרטים של נותני שירות (לדוגמה אתרים המפרסמים נותני שירותים).
  • הפטור יהיה תקף למשך 3 שנים וניתן יהיה לחדשו כל 3 שנים מתום שנת המס האחרונה שנכללה בבדיקת המחזור הממוצע של החייב. דהיינו אם בתום ה- 3 שנים החייב עדיין יעמוד בתנאים לעיל, יחול לגביו הפטור.

מספר דגשים:

♦ חייב שהמחזור הממוצע שלו הוא יותר מ- 300,000 ₪ ואינו עולה על מיליון ₪ אך אתר האינטרנט או היישום שלו הופעל לאחר ה- 26 באוקטובר 2017 ("אתר חדש") נדרש להיות נגיש באופן מלא כמפורט בתקנה.

♦ חייב שהמחזור הממוצע שלו הוא יותר מ- 100,000 ₪ ואינו עולה על 300,000 ₪ והוא הופעל לאחר 26 באוקטובר 2017 ("אתר חדש")– פטור באופן גורף עד 26 באוקטובר 2020 ולאחר מועד זה יידרש להיות נגיש.

♦ חייב שהמחזור הממוצע שלו הוא יותר מ- 100,000 ₪ ואינו עולה על 300,000 ₪ והוא הופעל לפני 26 באוקטובר 2017 ("אתר קיים")– פטור באופן גורף עד 26 באוקטובר 2020 ולאחר מועד זה במידה ויחולו לגביו התנאים שפורטו בסעיף 54 לעיל, הרי שיהיה פטור מנגישות.

♦ עוד יובהר כי "מחזור ממוצע" משמעו בתקנה - ממוצע המחזורים של החייב בשלוש שנות המס האחרונות שלפני מועד הבדיקה, שבהן לא היה המחזור שווה ל-0.

♦ בהגדרה של "מחזור" קיימת הפניה ברביזיה לחוק מע"מ, חוק העמותות וחוקים נוספים. מוטב להיוועץ עם רו"ח לעניין זה בבוא החייב לבצע הבדיקה האמורה.

♦ חשוב להדגיש לבסוף, כי לא נדרש להגיש בקשה לפטורים אלו לנציבות או לגורם מוסמך אחר. הפטורים הכלכליים נקבעים על ידי החייב בהתאם לנתונים הכספיים ונשמרים אצלו.

לסיכום

חובת הנגשת אתרי אינטרנט חשובה וטובה הן לבעל האתר והן למשתמשים, החקיקה מאוזנת ומתחשבת ביכולת לממן הנגשת אתרים.

עם זאת היום יש יותר ויותר פתרונות המאפשרים הנגשה במחירים סבירים במיוחד לאתרים קטנים. ואם מפתחים אתר חדש אז בכלל ניתן מראש לפתח אותו באופן נגיש מראש ולהרוויח מכך.

למידע נוסף לחצו כאן >>  

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד