עברתם את גיל 80? קיבלתם פטור מתור!

28/01/2018
 
 
אזרח ותיק

עפ"י סעיף 13ב לחוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 15, תשע"ז-2017), אזרחים ותיקים שגילם מעל 80 שנה זכאים לקבל שירות ציבורי ללא המתנה בתור


נותן השירות הציבורי רשאי לדרוש מהאזרח הוותיק הצגת תעודה להוכחת גילו.

"שירות ציבורי" – שירות הניתן לציבור בידי רשות ציבורית או במקום ציבורי, בדרך של מפגש פנים אל פנים, למעט טיפול רפואי.

הפטור מהמתנה אינו תקף במקרים הבאים:

  •  

    כשההמתנה בתור היא בתוך כלי רכב,
  • בהמתנה לתור שנקבע מראש,
  • בהמתנה בתור לטיפול רפואי.

* לאדם עם מוגבלות הזכאי לקבלת שירות ציבורי בלא המתנה תינתן קדימות בתור על פני אזרח ותיק הזכאי להטבה זו.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד