חובת החזר תשלום על חניית רכב נכה במשרדי ממשלה

6/10/2011
 
 
חניית נכים

בהתאם לסעיף 4 לחוק חניה לנכים, התשנ"ד-1993 נקבע כי: "מקום ציבורי שהגישה הנגישה היחידה אליו לאדם עם מוגבלות היא דרך חניה במקום הציבורי הכרוכה בתשלום, תחול על המפעיל או המחזיק של המקום הציבורי חובה לשלם בעד חניה במקום האמור, בשל האדם עם המוגבלות, ככל שנדרש לאדם כאמור מקום חניה".
 
התפרסמה הוראת תכ"ם שתאכוף את העניין במשרדי ממשלה. ביחידות נותנות שירות במשרדי הממשלה בהם החניה הינה בבעלות המדינה, סגן המנהל הכללי למינהל וחשב המשרד יפעלו להסדרת חניה לאנשים עם מוגבלות אשר מגיעים למשרדי הממשלה לקבלת שרות. ביחידות נותנות שירות במשרדי הממשלה בהם החניה מופעלת בהתקשרות מול מפעיל, סגן המנהל הכללי למינהל וחשב המשרד יפעלו להחזר תשלום מלא בעד החנייה.
 
אדם יוכל לקבל את ההחזר הכספי אך ורק אם יש בידו תג נכה ולפי הזמן שהאדם שהה במשרדי הממשלה לקבלת/מתן שירות. ההחזר לא יינתן אם האדם שבא למשרדים הוא בא כוחו של האדם עם המוגבלות. במשרדי ממשלה יציבו שילוט שיסביר למי ואיך מגיע ההחזר הכספי וכיצד אפשר יהיה להשיג אותו.

 

מצורף למטה בקובץ וורד הוראת התכ"ם

  הוראת תכ"ם חנייה במשרדי ממשלה
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד