מטה נגישות הוקם בעיריית קריית ביאליק

 
 
מטה נגישות הוקם בעיריית קריית ביאליק

 

ראש העיר קריית ביאליק, מר אלי דוקורסקי, הורה על הקמת מטה נגישות בעיריית קריית ביאליק. בראש המטה יעמוד מנכ"ל העירייה מר עזרא חכם. רכז הנגישות העירוני ומתנדב נגישות ישראל צפון (נ.י.צ.) וקהילה נגישה קריית ביאליק מר דוד מעוז, שאף הגה את הרעיון והציע אותו לראש העיר -  ישמש כמתאם ומרכז את עבודות המטה. עוד יהיו חברים במטה מהנדס העיר מר נועם מסד, מנהל מחלקת הפיקוח מר שלום לוינזון, רכז הקהילה הנגישה בעיר מר שמעון לוין וחברת המועצה יו"ר וועדת רווחה, נגישות ואזרחים ותיקים ד"ר רויטל שורץ-סבירסקי.
מטרות מטה הנגישות:
1. ליווי הרשות בתכנון וביצוע תכניות אב לנגישות;
2. מעקב אחר החלטות בנושא והתקדמות לביצוען;
3. פיתוח מודעות לנושא "נגישות השירות" על ידי הסברה והדרכות בנושא;
4. טיפול ומתן מענה לציבור בתחומי הנגישות;
5. לוודא כי נושאי הנגישות יקבלו ביטוי והקפדה במיזמים העתידיים בכל התחומים: בנייה, סביבה ואירועים.

המטה יתכנס לפחות לשבעה שבועות או בהתאם לצורך.
סיכומי המטה והחלטותיו יועברו לראש העיר ולגופים הרלוונטיים לידיעה ולביצוע. הקמת מטה הנגישות העירוני עולה בקנה אחד עם העשייה המרובה בעיר בתחום הגברת הנגישות לאנשים עם מוגבלויות פיזית, חושית וקוגניטיבית ועם עובדת היות קריית ביאליק עיר שחרתה על חזונה את נושא הנגישות וקבלת השונה בכל התחומים.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד