חוקים ותקנות - נגישות

"כל החוקים והתקנות המוצגים באתר העמותה באדיבות נבו הוצאה לאור בע"מ המאגר המשפטי הישראלי, והם באים להקל על המשתמש בלבד ואין הם מחליפים כל יעוץ משפטי ועל המשתמש חלה החובה לוודא עדכניותם בכל עת."

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

נגישות מבנים תשתיות וסביבה

נגישות השירות

תקן ישראלי לנגישות 1918

בנייני מגורים

נגישות בתחבורה הציבורית, חניות נכים

טבע, תרבות ופנאי

חינוך

מורשי נגישות

חוקי איסור אפליה

רישוי עסקים

טלפוניה

בחירות

התאמות נגישות בהליך פלילי

תעסוקה

עבור לתוכן העמוד